ZwemVereniging Overbetuwe

Welkom bij Zwemvereniging Overbetuwe in Elst!


Laatste updates

Uitslag NZC deel 1 van 1 oktober 2023
Clubrecords per 12 mei 2023
Infoboekje 2023-2024
Wedstrijdkalender 2023-2024
Activiteitenrooster Zwemvaardig 2023-2024

ZwemVereniging Overbetuwe is een sprankelende zwemclub die op 10 mei 2010 is opgericht door een enthousiaste groep vrijwilligers. Wij verzorgen zwemlessen, zwemtrainingen en vele verdere activiteiten voor jeugd en volwassenen. Ons thuisbad is Zwembad De Helster in Elst.

ZVO is onderverdeeld in drie afdelingen: Zwemvaardig, Wedstrijdzwemmen en Volwassenen.

  • Afdeling Zwemvaardig: nog meer diploma’s halen na je B- of C-diploma.
  • Afdeling Wedstrijdzwemmen: wanneer je jezelf op een sportieve manier wil meten met anderen.
  • Afdeling Volwassenen: zelfstandig of met begeleiding techniek en conditie verbeteren.

Lid worden?
ZVO biedt vele mogelijkheden op zwemgebied, voor jong en oud. Alle lessen en trainingen vinden plaats in een zeer ontspannen en gemoedelijke sfeer, waarmee de basis wordt gelegd voor een leven lang zwemmen met plezier.
ZVO heeft een groot aantal ervaren, gediplomeerde kaderleden, die met groot enthousiasme week in week uit klaar staan om de leden te begeleiden bij de lessen en de activiteiten.
Bekijk hier ons infoboekje of mail naar info@zvoverbetuwe.nl en krijg snel alle verdere informatie.

Opzeggen?
Het lidmaatschap van ZV Overbetuwe wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Opzeggen kan jaarlijks per einde seizoen (31 juli). Uw opzegging dient voor 30 juni door ons ontvangen te zijn via info@zvoverbetuwe.nl of secretaris@zvoverbetuwe.nl.
De letterlijke tekst omtrent het opzeggen van uw lidmaatschap vindt u in dit artikel uit de statuten.

Wijzigen aantal zwemmomenten per week?
Bij het aangaan van het lidmaatschap kiest u voor één of meerdere zwemmomenten per week. Het blijft altijd mogelijk om het aantal zwemmomenten per week te wijzigen.
Vaker gaan zwemmen kan, op voorwaarde dat er plek is in de gewenste groep. In dat geval gaat de contributie-aanpassing onmiddellijk in.
Minder vaak gaan zwemmen kan ook, contributie-aanpassing vindt in die gevallen plaats per 1 juli of per 1 januari.

ZwemVereniging Overbetuwe is erkend als opleidende instantie door de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), en is dus bevoegd tot het afnemen van alle Nationale Zwemdiploma’s.

ZwemVereniging Overbetuwe is aangesloten bij de KNZB.

Facebook